Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели

За мен

Магдалина Янакиева е студентка в Софийски университет "Св. Климент Охридски".

Янакиева е студентка в 4-ти курс в София.

Има интереси в областта на диагностиката и лечението на редките болести.

Образование

2013 - Настояща
Студент по медицина
Софийски университет

Специалности

Студент по медицина

Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели