За мен

Магдалина Янакиева е студентка в Софийски университет "Св. Климент Охридски".

Янакиева е студентка в 4-ти курс в София.

Има интереси в областта на диагностиката и лечението на редките болести.