Опит

5800, Плевен, България, ул. Панега 28
35964899214
Дни за консултация

Понеделник

07:00 - 13:30

Сряда

07:00 - 13:30

Петък

07:00 - 13:30

Вторник

13:30 - 18:00

Четвъртък

13:30 - 18:00

Работи с осигурител

Образование

Вътрешни болести
Ендокринология
Кардиология
Педиатрия

Специалности

Общопрактикуващ лекар
Вътрешни болести
Ендокринология
Кардиология
Педиатрия

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb