Опит

кардиолог
1000, София, България, бул. П. Славейков 52А

Образование

Кардиология

Специалности

Кардиология

Сертификати

ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА НА ГРЪДНА БОЛКА
2018-03-22
Белодробен тромбемболизъм - с какво грешим?
2018-03-22
Медикаментозна алергия
2018-06-25
ШИРОКОКОМПЛЕКСНИ ТАХИКАРДИИ - ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА И ПОВЕДЕНИЕ
2018-06-25
Определение за здравен мениджмънт. Нива на управление и типове мениджъри
2018-11-23
Клиника и диагноза на карцинома на пикочния мехур
2018-11-23
Биотехнологии в кардиологията: Моноклонални антитела - нова ера в лечението на фамилната хиперхолестеролемия
2018-11-23
Ранна диагностика при простатен карцином
2018-11-23
Неонатална жълтеница
2018-11-23
РЕНОВАЗАЛНА ХИПЕРТОНИЯ
2018-11-23
ОСТРА СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ – ПОВЕДЕНИЕ
2018-11-23
ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ С ПЕРСИСТИРАЩА ST-СЕГМЕНТ ЕЛЕВАЦИЯ – РЕПЕРФУЗИОННО ЛЕЧЕНИЕ
2018-11-23
Ранно възстановяване на континентността след робот-асистирана радикална простатектомия
2018-11-23
Ергономия - предмет, задачи, същност
2018-11-23
Бронхиална астма в детска възраст
2019-03-15
Контрол на LDL-холестерола при пациенти с фамилна фиперхолестеролемия ?
2019-03-15
Съвременни терапевтични подходи при диабетна ретинопатия
2020-03-07
Има генетична предразположеност към микросъдовите диабетни усложнения ( видео )
2020-03-07
Как се промениха алгоритмите за лечение на диабет през последните 100 години?
2020-03-07
Комплайънс и придържане към терапията при захарен диабет тип 2
2020-03-07
Диабетна невропатия – същност, патогенеза и клинично значение
2020-03-07
Новости в терапията  с GLP-1 рецепторни агонисти при захарен диабет ​
2020-03-07
ДИАБЕТ и СЪРДЕЧНОСЪДОВ РИСК
2020-03-07
Избор на терапия при недостатъчен базален инсулин (ВИДЕО)
2020-03-07
Проф. д-р Танкова: SGLT 2 инхибитори в лечението на захарен диабет тип 2
2020-03-07
Проф. Каменов: Диабетна невропатия – диагностични методи и възможности за лечение
2020-04-13

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb