За мен

Кабашка е студентка по медицина в Пловдив.
 

В момента е в 6-ти курс в Медицинския университет в Пловдив. Има интереси в областта на кардиологията, анестезиологията и интензивното лечение и спешната медицина.