За мен

Кабашка е студентка по медицина в Пловдив.

В момента е в 4-ти курс в Медицинския университет в Пловдив. Има интереси в областта на хирургията.