За мен

Д-р Иванов работи в отделението по образна диагностика в МБАЛ"Уни Хоспитал" в Панагюрище.

Завършва медицина в Медицинския университет в Пловдив през 2016 г.

Започва работа в МБАЛ"Уни Хоспитал" в Панагюрище през 2016 г. 

Работила е в продължение на 6 месеца в отделение по педиатрия в МБАЛ "Хигия" в Пазарджик. 

Опит

4500, Панагюрище, България, ул. Георги Бенковски № 100
4500, Панагюрище, България, ул. Георги Бенковски № 100
359035788581

Работи по график.

Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)

Образование

Образна диагностика

Специалности

Образна диагностика

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb