Опит

медицински секретар
9300, Добрич, България, бул. 25-ти Септември 68