За мен

Антоанета Стоянова е психолог в Пловдив.

Завършва психология в Киевския университет. Има втора специалност по училищна педагогика. 

Работи с деца с увреждания - с ДЦП, аутизъм. Консултира също и майки, жертви на насилие. 

Образование

Специалност различна от изброените

Специалности

Специалност различна от изброените

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb