За мен

Доц. Христова има 64 участия в научни форуми у нас и в чужбина, както и 30 научни статии и публикации в специализирани издания.

Правоспособност по " Клинична електроенцефалография" и " Конвенционална ехография - абдоминална ехография и повърхностни структури - първо ниво".Специализация по "Детска епилептология" в Инсбрук, Австрия. Работи 3 години в Кюстендил и 3 години във Втора МБАЛ - София. От 1987 до 2004 г. е главен асистент в Универстетската детска болница. . Методиките на изследване, които използва са: трансфонтанелна ехография (ехография на мозъка в кърмаческа възраст), ЕЕГ. В лечението на епилепсия прилага всички съвременни методи и медикаменти.

Опит

1000, София, България, ул. " Маестро Кънев" 4
Платен прием
Работи с осигурител