За мен

Дипломиране 1989год. ВМИ гр. Пловдив.По разпределение от 1989 до1992 на работа във ВО гр. Първомай.От 1992 год. до2001год. работя като педиатър в ДО Асеновград.Придобита специалност по педиатрия 1997 год. с ръководител на специализацията проф. Бойкинов.От 2001 год. работя като общопрактикуващ лекар в АИППМП "Д-р Даниел Кангалов-63"ЕООД.Специализирам в момента Обща медицина.