Опит

8800, Сливен, България, бул. Христо Ботев 2
Платен прием
Работи с осигурител
8800, Сливен, България, ул. Стефан Караджа 2
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Вътрешни болести
Пневмология и фтизиатрия

Специалности

Пневмология и фтизиатрия
Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb