За мен

Завършила е медицина в МУ - гр. София

Опит

8800, Сливен, България, бул. Христо Ботев 2
Платен прием
Работи с осигурител