За мен

Завършил е медицина в Медицински факултет към Тракийски университет през 2011г.

Работи в УМБАЛ "Проф. Д-р Стоян Киркович" от 2012г.

Опит

6000, Стара Загора, България, ул. Ген. Столетов 2

Работи по график

Платен прием
Работи с осигурител