За мен

 Бизнес администрация в ПУ П. Хилендарски. - магистър

 Биоинформатика в ПУ П. Хилендарски- бакалавър.