Опит

1000, София, България, бул. Андрей Сахаров №1
Дни за консултация

Понеделник

12:00 - 15:00

Вторник

13:00 - 15:00

Сряда

13:00 - 15:00

Четвъртък

13:00 - 15:00

Работи с осигурител

Образование

Медицинска онкология
Кожни и венерически болести

Специалности

Медицинска онкология
Кожни и венерически болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb