Опит

4230, Асеновград, България, ул. Александър Стамболийски 28
Работи с осигурител
4000, Пловдив, България, бул. В. Априлов 15
Работи с осигурител

Образование

Ендокринология и болести на обмяната

Специалности

Общопрактикуващ лекар
Ендокринология и болести на обмяната

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb