За мен

Д-р Минчева е началник отделение по ендокринология в МБАЛ "Пловдив".

Завършва медицина в Медицински университет в Пловдив през 1983 г. и започва работа в Общинска болница - Първомай, като ординатор във вътрешно отделение.

От 1990 г. постъпва в Първа градска болница - Пловдив като ординатор в І-во ВО. Още същата година се мести в УМБАЛ "Св.Георги" - Пловдив, в Клиника по ендокринология и болести на обмяната,  където е старши ординатор. Става гл. асистент към МУ - Пловдив. 

От 2012 г. става началник отделение по ендокринология и болести на обмяната към "МБАЛ - Пловдив"..
Специалност по "Вътрешни болести" придобива 1990 г., 1992 г.- специалност по "Ендокринология и болести на обмяната".
Сертификати за извършване на ехографско изследване на щитовидна жлеза и ендокринни органи. Курсове следдипломно обучение: Лекционен курс с международно участие - диабетно стъпало 2005 г.; Метаболитен синдром, Тип ІІ Диабет и Атеросклероза - 2010 г. Квалификационен курс - Ултразвукова диагностика на ендокринните заболявания - София 1994 г.; Ехография на щитовидна жлеза - София - 2006 г.; Захарен диабет, сърдечно-съдов риск - съвременни диагностични и терапевтични методи за профилактика и лечение - 2006 г.; Следдипломно обучение по клинична ендокринология - Белград 2006 г.; Квалификационен курс по последващо медицинско обучение ЕСЕ 2010 г. Прага; Участия в международни и национални ендокринологични форуми. Публикации в български и международни медицински издания.
Членува в Български Лекарски Съюз, Българско Дружество по Ендокринология, Българска Диабетна Асоциация, Европейско дружество за Изучаване на Диабета (EASD) Европейско Дружество по Ендокринология (ESE), Американска Асоциация по Диабет (ADA).
Консултант към КОЦ - Пловдив от 2007 г. Външен експерт към РЗОК - Пловдив от 2003 г. Доболнична специализирана помощ по ендокринология в АИПСМП по вътрешни болести и ендокринология - гр. Първомай.

Опит

4000, Пловдив, България, бул. България 234
35932906187
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 14:00

Вторник

08:00 - 14:00

Сряда

08:00 - 14:00

Четвъртък

08:00 - 14:00

Петък

08:00 - 14:00

Платен прием
Работи с осигурител