За мен

Кратки биографични данни за д-р Дичева

  • ВМИ - гр. Стара Загора.
  • Вътрешни болести - МУ - гр. София.
  • Кардиология и функционална диагностика – Военно-медицинска академия - гр. София