За мен

Преподавател по практика в Катедра „Здравни грижи“ при Факултета по Обществено здраве на Медицински университет – София

През 1997 година Боряна Симеонова се дипломира по специалност „акушерка“, а през 2000 година завършва бакалавърска степен по „Управление на здравните грижи“ при Факултета по Обществено здраве на МУ – София.

През 2010 година се дипломира като „магистър“ по „Управление на здравните грижи“.

През 2011 година е назначена като преподавател по практика в Катедра „Здравни грижи“ на ФОЗ – МУ-София. Провежда практически упражнения и клинична практика на студентите от специалност „акушерка“. 

Опит

Преподавател в Катедра “Здравни грижи”
1000, София, България, бул. „Aкадемик Иван Евстатиев Гешов“ 15