За мен

Асистент в Катедра „Здравни грижи“ при Факултета по Обществено здраве на Медицински университет – София

Стефка Миткова Георгиева завършва специалност „медицинска сестра“ през 1988 година, а през 1999 година – бакалавърска степен по Управление на здравните грижи.

Магистърска степен по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ завършва през 2009 година.

От 2013 година е назначена за  асистент в Катедра „Здравни грижи“ за преподаването по Управление на здравните грижи и практическото обучение на студентите от специалност „медицинска сестра“.

От 2015 година е член на Европейската асоциация за ранно следоперативно възстановяване на пациентите. 

Опит

Асистент в Катедра "Здравни грижи"
1000, София, България, бул. „Aкадемик Иван Евстатиев Гешов“ 15