Опит

1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 1
Дни за консултация

Понеделник

09:00 - 14:00

Вторник

08:00 - 14:00

Сряда

08:00 - 14:00

Четвъртък

08:00 - 14:00

Петък

08:00 - 14:00

Платен прием
Работи с осигурител
1000, София, България, бул. Княз Ал. Дондуков 79-81
Дни за консултация

Понеделник

14:00 - 19:30

Вторник

14:00 - 19:30

Сряда

14:00 - 19:30

Четвъртък

14:00 - 19:30

Петък

14:00 - 19:30

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Кардиология

Специалности

Кардиология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb