Опит

1000, София, България, бул. Акад.Ив.Е.Гешов 17
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 14:00

Вторник

08:00 - 14:00

Сряда

08:00 - 14:00

Четвъртък

08:00 - 14:00

Петък

08:00 - 14:00

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Кожни и венерически болести

Специалности

Кожни и венерически болести

Сертификати

Кожен LUPUS ERYTHEMATOSUS
2018-07-27

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb