Опит

2600, Дупница, България, пл. Свобода 1
359896706353

Седмичен график за амбулаторни прегледи:

Понеделник - 8:00 - 14:00 часа

Вторник - 13:00 - 18:00 часа

Сряда - 8:00 - 14:00 часа

Четвъртък - 13:00 - 18:00 часа

Петък - 8:00 - 14:00 часа 

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Общопрактикуващ лекар

Специалности

Общопрактикуващ лекар

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb