За мен

Почилова е студентка във Факултета по обществено здраве в МУ-Пловдив.

В момента е студентка във втори курс.

Има интереси в областта на хирургията и иска да практикува като операционна сестра.