За мен

Преподавател в Катедра "Здравни грижи" при ФОЗ на МУ - София

През 1991-1995г. завършва средното си образование в СОУ „Васил Левски” - гр. Елин Пелин с пълно отличие.

През 1995 - 1998 г. – получава образователно-квалификационна степен „Специалист” по специалността „Акушерка“ в Медицински колеж към МУ - София.

1998 - 2003 г. – акушерка в Гинекологична клиника на Пета МБАЛ – ЕАД, София.

През 2000 – 2002 г. – придобива образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Здравни грижи” и професионална квалификация „Ръководител на здравни грижи и преподавател по практика в Медицински колеж” във факултет „Обществено здраве” при МУ - София.

2003 – 2013 г. – акушерка в Родилна зала на СБАЛАГ „Майчин дом” - София.

2007 г. – придобива професионална квалификация за „Операционна акушерка”. 

През 2013 - 2014 г. – завършва образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Управление на здравните грижи“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 От 2013 г. – преподавател в Катедра „Здравни грижи“ на Факултета по обществено здраве към Медицински университет – София по специалността “Акушерка”.

Таня Веселинова е член на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, Българското дружество по акушерство и гинекология, секция „Акушерки”, Научното дружество по медицинско образование.

Опит

Преподавател в Катедра “Здравни грижи”
1000, София, България, бул. „Aкадемик Иван Евстатиев Гешов“ 15