Образование

2014 - До момента
Студент по обществено здраве
Медицински колеж "Йорданка Филаретова"
София , България

Специалности

Студент по обществено здраве

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb