Опит

Медицински онколог
8000, Бургас, България, ул. Демокрация № 86
35935952978613
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)

Дискусии

Неоадювантно лечение при карцином на гърда според биологичния подвид
Неоадювантно лечение при карцином на гърда според би...
дискусия