Опит

Лекар-специализант
5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а
359889266082
Платен прием

Образование

Анестезиология и интензивно лечение

Специалности

Анестезиология и интензивно лечение

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb