Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели

Опит

2013 - В момента работя и практикувам тук
специализант
9000, Варна, бул. Христо Смирненски № 3
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
2012 - 2013
Лекар - ординатор в СБАЛПФЗ
9000, Варна, ул.Мануш Войвода 11 А

Образование

Пневмология и фтизиатрия
Медицински университет Варна
Варна

Специалности

Пневмология и фтизиатрия

Организации, в които членувате

Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели