Опит

лекар
9005, Варна, ул. Никола Вапцаров 2
052 786 911

Д-р Валентина Влаева е пулмолог във Варна с над 10г. стаж по специалността. Завършва Медицински университет - Варна през 2012г. с отличен успех. През 2013г., след успешно полагане на конкурсен изпит, е зачислена за специализация по Пневмология и фтизиатрия към Военна болница - Варна. От 01.01.2020г. е с официално призната специалност.
Участвала е в множество семинари и конференции, посветени на теми в сферата на белодробните и вътрешните болести.
Клинични интереси - ранно откриване и лечение на хроничните и социално - значими белодробни заболявания (бронхиална астма, ХОББ), туберкулоза, лечение на Ковид - 19 - инфекция, персонализирана медицина - прилагане на индивидуален подход в лечението на пациентите с белодробни заболявания, изграждане на взаимно доверие и сигурност във връзката лекар - пациент.
Работи с НЗОК, допълнително здравно осигуряване и срещу заплащане.
Медицински дейности:
- физикален преглед, назначаване на лечение и проследяване на пациента;
- функционално изследване на дишането (спирометрия и бронходилататорен тест);
- Проба на Манту (за всички възрасти) и поставяне на БЦЖ - ваксина (за деца);
- диспансеризация и проследяване на пациенти с Бронхиална астма и ХОББ.
Важна информация за пациенти:
При първичен преглед е удачно пациентите да предоставят следните актуални изследвания:
1. Рентген на бял дроб.
2. Пълна кръвна картина с диференциално броене на левкоцити.
3. CRP.
4. Д-димер - за пациенти със скорошна Ковид-19 инфекция.
Горепосоченото не важи за диспансерни прегледи.

Дни за консултация

Вторник

8:30 - 12:0

Четвъртък

8:30 - 12:0

Понеделник

8:30 - 12:0

Сряда

8:30 - 12:0

Прием само след запазен час
Платен прием
Работи с осигурител