За мен

Председател на УС на Федерация "Български пациентски форум" (ФБПФ)

Федерация "Български пациентски форум" е обединение на пациентски организации защитаващи правата на българските пациенти.

Представителите на Федерацията са във всички 28 области в Република България и са на разположение на българските пациенти, здравните институции, областни и местни управи, лекарските сдружения и съсловни организации.