Опит

Мениджър Връзки с обществеността
4000, Пловдив, България, ул. Велико Търново 21