За мен

Национален консултант по Ангиология от 2014 г.

1.ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

 • 1992 г- Медицина - Висш Медицински Институт София
 • 1998 - Специалност по Вътрешни болести
 • 2005 - Специалност по Кардиология 
 • 2006 - Ултразвукова съдова диагностика, издадено от МУ София, България 
 • 2010 - Образователна и научна степен “Доктор” въз основа на защитена дисертация на тема „Ултразвукова диагностика на функционалните и структурните промен при болни с корорнарна атеросклероза”
 • 2010 - Научно звание „старши научен сътрудник II степен”
 • 2011 – Специалност по Ангиология
 • 2013 - Ехокардиография – експертно ниво

2. ТРУДОВ СТАЖ

 • м.12.2015 г –  понастоящем.: Професор по Ангиология,  в Клиника по съдова хирургия в Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда  София
 • м.01.2011 г – 12.2015 г.: Доцент по Ангиология,  в Клиника по съдова хирургия в МБАЛ “Токуда Болница” София
 • М.12.2006 – м.01.2011 г.: Ангиолог, кардиолог в Клиника по съдова хирургия и ангиология в МБАЛ “Токуда Болница” София
 • М.06.2004 – М.12.2006: Ангиолог в Клиника по Кардиология в УНСБАЛ ”Св.Екатерина” София 
 • 1993-2004: Клиника по Кардиология – УБ”Лозенец” София 

НАУЧНА ДЕЙНОСТ

Проф. Станева има публикувани над 90 пълнотекстови реални научни публикации в Български и международни списания, вкл. и с IF, участва в съставянето на научни ръководства, изнесла е над 100 научни съобщения (орални презентации и постери) на конференции и конгреси в България и чужбина

ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ

 • Член на УС на Българско дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология
 • Член на УС на Българска асоциация по ултразвук в медицината
 • Член на Европейското дружество по кардиология
 • Член на Българското дружество по кардиология
 • Член на Международното дружество по флебология
 • Член на Международно дружество по ангиология
 • Член на Българска асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика