За мен

Деница Данчева е студентка в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Следва "Медицинска биология"