За мен

Д-р Вътов е специализант по ортопедия и травматология от 2015г.Завършил медицина в МУ-Плевен.Има интерес в областта на тазова хирургия,първично и ревизионно ендопротезиране,гръбначна хирургия,травматология,хирургия на ръка,артроскопска хирургия.

Опит

5800, Плевен, България, ул. Трите бора 24

Работи по график

Платен прием
Работи с осигурител