Образование

2014 - До момента
Дентална образна диагностика
Медицински университет - Пловдив
Пловдив , България

Специалности

Образна диагностика

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb