Опит

1000, София, България, ж.к. Младост - 1а бл. 509 вх. 1 Партер
359888417911
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Общопрактикуващ лекар - педиатрия

Специалности

Общопрактикуващ лекар - педиатрия

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb