Опит

химик
4000, Пловдив, България, бул. "Васил Априлов" 15А, бул."Пещерско шосе" 66
медицински химик
4000, Пловдив, България, Бул."Пещерско шосе" 66, бул "Васил Априлов" 15А

Образование

2011 - 2012
магистър
ПУ "П.Хилендарски"

Специалности

Биохимия

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb