Специалности

Рехабилитатор
Рехабилитационни методики и лечение на деца с церебрална парализа
Физикална и рехабилитационна медицина
Хранене и диететика

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски
немски
български
руски

Поканете ваши колеги в CredoWeb