Опит

са
1000, София, България, бул. Никола Й. Вапцаров № 51Б
8787878787

дддддддддддд

Дни за консултация

Сряда

07:00 - 14:00

Прием само след запазен час
Платен прием
Работи с осигурител
Услуги в тази практика
  • Имплантируеми кардиовертер-дефибрилатори