За мен

Специалист по Образна диагностика и Интервенционална рентгенология

Опит

1000, София, България, ул. Коньовица 65