За мен

Завършил е Медицински колеж гр. Пловдив през 2017г.

Опит

4000, Пловдив, България, бул. "Пещерско шосе" №66