Образование

2014 - 2016
Наука за човешкото хранене
Университет Копенхаген
2010 - 2014
Науки за храненето
Университет Виена

Специалности

Хранене и диететика

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски
немски
испански
датски

Поканете ваши колеги в CredoWeb