За мен

Завършва Филиала към Медицинския университет в Пловдив във Велико Търново за рентгенов лаборант през 2002 г. 

От 2009 г. работи в отделението по образна диагностика в МБАЛ-Добрич. 

Опит

, България, ул. "Панайот Хитов" 24