За мен

Опит

Медицински представител
5000, София, България, Искърско шосе 7

Образование

2011 - 2015
Здравен мениджмънт
СА " Димитър Апостолов Ценов"
Свищов
2017 - До момента
Психология
ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий "
Велико Търново

Сертификати

Тест за подобряване знанията за продуктите от направление "Гастро и ОДА"
2019-03-10

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

немски
руски
български

Поканете ваши колеги в CredoWeb