Опит

6600, Кърджали, България, ул. "Първи май" № 1