За мен

Лекар с дългогодишен опит в областта на акушерството и гинекологията, мениджмънта на лечебни заведения главно в извънболничната помощ, понастоящем работя в
" КОЦ-В.Търново"-ЕООД, отдадена на профилактиката и лечението на туморните заболявания при жените.

Опит

ЛЕКАР В ОНКОГИНЕКОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
5000, Велико Търново, България, УЛ.БУЗЛУДЖА №1

В болницата извършвам  всички видове операции-отворена хирургия за доброкачествени и злокачествени тумори на женските полови органи, статични заболявания.

Прием само след запазен час
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
д-р Магдалена Джикова създаде статус
2019
   От прочетеното в дискусията за ранната диагностика на овариалния карцином да не забравяме пациентите с дългогодишна гастро-интестинална симптоматика. Общо-практикуващите лекари и гастроентеролозите е желателно да изпращат тези жени  за консулт с гинеголог.