За мен

1995г. завършвам медицина в Медицински Университет  София.

1996г. започвам работа като акушер-гинеколог в Първа АГ болница,,Тина Киркова“

/понастоящем  -ПСАГБАЛ,,Св.София“/

2002г. Придобивам специалност по акушерство и гинекология.

От 1995г. работя в ПСАГБАЛ като акушер-гинеколог до  1.10.2016г.

 

Понастоящем  работя в частния си МЦ " MClinic"  и като договорен партньор с няколко софийски болници.

 

Имам интерес в областта на ендоскопските методи за диагностика и лечение ,като работя по тази методика повече от 10 години .

 

В областта на акушерството , толерирам и подкрепям естественото раждане,но също така уважавам избора на жената за раждане-оперативно или естествено,след подробно обсъждане на плюсовете,минусите,рисковете и непредвидените обстоятелства.

 

 

Преминала съм следните курсове в България:

2000г. Ехографска диагностика – МУ г. София

Лапароскопия и хистероскопия в гинекологията МУ г.София

2000г. Колпоскопия - МУ г. София

2002г. Гинекологична ендокринология МУ г. София

2007г. Здравен мениджмънт - МУ г. София

2010г. Диагностична лапароскопия в гинекологията - МУ г. Плевен

2011г. Оперативна лапароскопия в гинекологията - МУ г. Плевен

Гинекология на детската и юношеската възраст-МУг.София

Високо рисково раждане МУг.София

Курсове Ултразвук в акушерството г.Правец и др.

 

 

Курсове в чужбина:

2009г. Office endoscopy–Florence, Italy /Офис хистероскопия/

2013г. A to Z   Laparoscopic Suturing Leuven Belgium/Лапароскопски шевове от А до Я/

2013г. Modern Hysteroscopy – Leuven, Belgium/Съвременна хистероскопия/

2013 г. Advanced Technique in Operative Gynaecological Endoscopy – Strasbourg, France/Техника за напреднали в оперативната гинекологична лапароскопия/

2014 г. Transvaginal Laparoscopy Course – Leuven, Belgium/Трансвагинална лапароскопия/

2014 г. Reproductive Medicine and Embryology – Kiel, Germany; Gottingen, Germany/Репродуктивна медицина и ембриология/ и др.

2017г.Курс по офис хистероскопия/б-ца Надежда/

Опит

акушер гинеколог
1000, София, България, ул. "Вихрен" 47
Прием само след запазен час
Платен прием
Услуги в тази практика
  • Офис хистероскопия
  • Eндоскопски методи за диагностика и лечение

Образование

1995 - 2002
Акушерство и гинекология
Медицински университет София
София , България

Специалности

Акушерство и гинекология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

руски
английски

Услуги

  • Офис хистероскопия
  • Eндоскопски методи за диагностика и лечение

Поканете ваши колеги в CredoWeb