За мен

Д-р Иванова е асистент в Катедрата по кожни и венерически заболявания към МУ Пловдив.

Завършила е медицина в МУ Пловдив през 2017г.

Опит

асистент
4000, Пловдив, България, бул. В. Априлов 15А