За мен

Д-р Александра Минчева, кардиолог

 

Клиника по кардиология към УМБАЛ Св.Екатерина, гр. София 

Отделение за кардиостимулация, имплантиране на кардиовертер-дефибрилатори и ресинхронизиращо лечение

тел. 0700 12 131

 

Кардиологично отделение, МБАЛ Пулс, гр. Благоевград

тел. 073 88 20 20