За мен

Невена Илиева е студент в Петик курс в Медицински университет в Пловдив. Има интереси в областта на педиатрията.