Опит

4230, Асеновград, България, ул. Александър Стамболийски 28
Дни за консултация

Понеделник

13:30 - 18:30

Сряда

13:30 - 18:30

Петък

13:30 - 18:30

Вторник

08:00 - 12:30

Четвъртък

08:00 - 12:30

Платен прием
Работи с осигурител

Специалности

Общопрактикуващ лекар
Обща медицина

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb